cược lô đề online uy tín tldp - Đăng Ký Nhận 30 Tri

Dự án

Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1

Tên dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 Khách hàng: – Hạng mục thi công: Kết cấu...

Xem thêm

Nhà máy xử lý khí đốt Encana

Tên dự án: Nhà máy xử lý khí đốt Encana Khách hàng: Siemens HTT EDS Hạng mục thi công:...

Xem thêm

Kết cấu thép nhà xe tự động

Tên dự án: Kết cấu thép nhà để xe tự động Khách hàng: IHI Hạng mục thi công: Kết...

Xem thêm

Hệ thống làm mát bằng không khí

Tên dự án: Hệ thống làm mát bằng không khí Khách hàng: N/A Hạng mục thi công: Kết cấu...

Xem thêm

Hệ thống ống cấp nước tuần hoàn

Tên dự án: Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 1 Khách hàng: TOSHIBA PLANT SYSTEMS & SERVICES CORPORATION Hạng...

Xem thêm

NHÀ MÁY HOÁ CHẤT HYOSUNG (HSVC1 PP4)

Tên dự án: NHÀ MÁY HOÁ CHẤT HYOSUNG (HSVC1 PP4) Khách hàng: ZEECO ASIA Hạng mục thi công: Tháp...

Xem thêm

Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn

Tên dự án: Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn Khách hàng STank Hạng mục thi công Bồn chứa...

Xem thêm

Vinfast Painting Tank

Tên dự án: Vinfast Painting Tank Khách hàng Dürr Hạng mục thi công PAINTING TANK Phạm vi thi công...

Xem thêm

Taketoyo Thermal Power Station Unit 5

Tên dự án: Taketoyo Thermal Power Station Unit 5 Phạm vi thi công: Thiết kế – Gia công chế...

Xem thêm

Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1

Tên dự án: Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1 Khách hàng TOSHIBA PLANT SYSTEMS & SERVICES CORPORATION Hạng...

Xem thêm
Banner Contact Us
Liên hệ

ĐỂ LẠI THÔNG TIN LIÊN HỆ

Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn khi nhận được thông tin