cược lô đề online uy tín tldp - Đăng Ký Nhận 30 Tri

Dự án Thiết kế

Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1

Tên dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 Khách hàng: – Hạng mục thi công: Kết cấu...

Xem thêm

Nhà máy xử lý khí đốt Encana

Tên dự án: Nhà máy xử lý khí đốt Encana Khách hàng: Siemens HTT EDS Hạng mục thi công:...

Xem thêm

Kết cấu thép nhà xe tự động

Tên dự án: Kết cấu thép nhà để xe tự động Khách hàng: IHI Hạng mục thi công: Kết...

Xem thêm

Hệ thống làm mát bằng không khí

Tên dự án: Hệ thống làm mát bằng không khí Khách hàng: N/A Hạng mục thi công: Kết cấu...

Xem thêm

Taketoyo Thermal Power Station Unit 5

Tên dự án: Taketoyo Thermal Power Station Unit 5 Phạm vi thi công: Thiết kế – Gia công chế...

Xem thêm
Banner Contact Us
Liên hệ

ĐỂ LẠI THÔNG TIN LIÊN HỆ

Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn khi nhận được thông tin